Číslo 16

Oznamy

Jesenné kántrové dni: streda (16.9.), piatok (18.9.) a sobota (19.9.). Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 30. 9. 2020

V nedeľu 27. septembra o 10.30 hod. Vás pozývame do Komáran

na odpustová slávnosť ku cti sv. Michala archanjela.

40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2020. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie. Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu..