Číslo 18

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Lukáš Takáč

&

Ing. Dominika Petrigová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Svätý Otec František navštívi Košice

Informácie z ABÚ KE (12. august) pre účastníkov na štadióne Lokomotíva:

Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Na základe mnohých ohlasov došlo k rozhodnutiu, že svätá omša bude slávená o 11:00 hod na záložnej ploche PRIAMO NA ŠTADIÓNE Lokomotívy.  Svätú omšu bude celebrovať  kardinál Dominik Duka OP,  pražský arcibiskup. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na  svätej omši . Záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Kňazi nech si donesú vlastnú albu a červená štóla im bude zapožičaná.

Otvorenie štadióna ráno od 8.00. Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00. Prosíme Vás, aby ste si čas príchodu naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.

Napĺňanie štadióna. Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne (po naplnení sektora sa  uzavrie a bude sa napĺňať ďalší). Aj keď toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna, PRE STARŠÍCH JE TAKTIEŽ MOŽNOSŤ PRÍSŤ a budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie.  Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho Apoštolské požehnanie .

Program na štadióne.

8:00 hod.  Otvorenie brán štadióna

11:00 hod. Slávenie svätej omše na záložnej ploche v areáli štadióna

12:00 hod. Program na hlavnom pódiu

16:45 hod. Príchod Svätého otca a prechádzanie  pomedzi sektory v papamobile

17:00  hod. Hlavný program so Svätým Otcom

18:00 hod.  Pokračovanie sprievodného programu až do 20:00 hod.

Informácie pre účastníkov na  Luníku IX.:

Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža.

Všetkým Vám, ktorí sa chystáte na Luník IX  , dávame do pozornosti možnosť účasti na svätej omši o 11.00 . Celebrovať ju bude apoštolský prefekt v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete SDB, biskup pochádzajúci zo Slovenska. Kazateľom bude don Jozef Luscoň SDB. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Je potrebné si doniesť i vlastnú albu i červenú štólu.

Napĺňanie sektorov na Luníku IX.

Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj sektory na Luníku IX. otvorené už od 9.00 hod.

Program na Luníku IX.

9:00 hod. Otvorenie sektorov

11:00 hod. Slávenie svätej omše na bočnom pódiu

13:00 hod. Program na bočnom pódiu

16:00 hod. Hlavný program  s pápežom Františkom

16:30 hod. Záverečný hudobný blok

Duchovná príprava deviatnikom.

V rámci bezprostrednej duchovnej prípravy sa spojíme v modlitbe deviatnika k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii.

Ak máte záujem zúčastniť sa návštevy Svätého Otca v Šaštíne 15. 9. prihláste sa v sakristiách kostolov do piatku 20. 8.

13. augusta sa začala oficiálna registrácia účastníkov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. Organizátori ju spustili mesiac pred návštevou na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk.

Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Pastoračná cesta pápeža Františka sa nesie v znamení motta “S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom”. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke  www.navsteva papeza.sk.

Bližšie informácie je možné získať na infolinke +421 2 2220 0075 (pon – pia 08:30 – 16:30) a e-mailovej  adrese:  registracia@navstevapapeza.sk. Zároveň prinášame otázky a odpovede k registrácii.