Číslo 18

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 16. august féria
18.00 SOĽ +Helena, Ján Bajcura
UTOROK 17. august féria
17.00 HLINNÉ + Jozef Kováč
18.00 SOĽ + z rod. Dvorskej, Borsodiovej
STREDA 18. august Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
6.30 SOĽ ZBP Helena Kropková
ŠTVRTOK 19. august féria
17.00 JASTRABIE ZBP Ján
18.00 KOMÁRANY + Bohumil Hruška pohrebná
PIATOK 20. august Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
17.00 HLINNÉ + z rod. Paplašovej, Miklošovej
18.00 SOĽ ZBP Helena, Anna, Helena
SOBOTA 21. august Sv. Pia X., pápeža, spomienka
Z nedele 19.00 JASTRABIE ZBP Marek Veliký 50 rokov
NEDEĽA 22. august 21. nedeľa v cezročnom období B
8.00 HLINNÉ ZBP pre novomanželov Tučekových
9.30 SOĽ ZBP Daniela Tomková s rod., Jozef Nutár s rod.
8.00 KOMÁRANY + Jozef, Pavol Pavlov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 23. august féria
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
UTOROK 24. august Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Ján Duňa
18.00 SOĽ ZBP Bartolomej, Ľubomír, Martin s rod.
STREDA 25. august féria
18.00 SOĽ + Alžbeta 1. výročie, Juraj Jačisko
ŠTVRTOK 26. august féria
18.00 JASTRABIE ZBP Jozef Kopko
17.00 KOMÁRANY + Mikuláš
PIATOK 27. august Sv. Moniky, spomienka
17.00 HLINNÉ + z rod. Mihalovej, Čarnickej, + Ján
18.00 SOĽ + Anna Hrehová
SOBOTA 28. august Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
Z nedele 18.00 SOĽ ZBP Matej 25 rokov
NEDEĽA 29. august 22. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP Mária, Jozef
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Ľubica, Jozef
9.15 JASTRABIE ZBP Peter 25 rokov