Číslo 18

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 15. august Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
17.30 HLINNÉ ZBP rod. Strednej, Balogovej, Hricovej
18.30 SOĽ ZBP Jarka, Andrej 30 rokov manželstva
16.30 JASTRABIE ZBP Jozef Kopko s rod.
17.30 KOMÁRANY ZBP Ingrid, Alexandra
UTOROK 16. august féria
18.30 SOĽ + Helena, Ján Bajcura
STREDA 17. august féria
6.30 SOĽ ZBP Helena, Anna, Helena
ŠTVRTOK 18. august Sv. Heleny, ľubovoľná spomienka
18.30 SOĽ + Anna Vargová 1. výr.
PIATOK 19. august féria
17.30 HLINNÉ + Ján Duňa
18.30 SOĽ + Alžbeta, Juraj Jačisko
SOBOTA 20. august Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Z nedele 15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou
NEDEĽA 21. august 21. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP Aurelián, Simeon
10.30 SOĽ ZBP Štefan 60 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Helena Medvecová s rod.
8.00 KOMÁRANY ZBP rod. Lukáčovej
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 22. august Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka
18.30 SOĽ ZBP Viera s rod.
UTOROK 23. august féria
17.30 HLINNÉ + Jozef, Anna Hreha
18.30 SOĽ ZBP Mária 60 rokov
STREDA 24. august Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
6.30 SOĽ ZBP Bartolomej s rod.
ŠTVRTOK 25. august féria
17.30 JASTRABIE + rod. Stahorskej, Šinajovej
18.30 KOMÁRANY + Bartolomej Monok
PIATOK 26. august féria
17.30 HLINNÉ + Michal Značko
18.30 SOĽ ZBP Pavol, Anna, Jozef, Michal s rod.
SOBOTA 27. august Sv. Moniky, spomienka
18.30 SOĽ + z rod. Hrunenej, Kropkovej
NEDEĽA 28. august 22. nedeľa v cezročnom období C
8.00 HLINNÉ ZBP Helena, Anna, Mária Košarová
9.30 SOĽ ZBP Bartolomej s rod. 70 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP Marta 80 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Jozef 40 rokov