Číslo 19

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 28. august Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Jozef Kopčák
18.00 SOĽ + z rod. Hrehovej, Hruškovej
UTOROK 29. august Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
6.30 SOĽ + Irena Čopová 1. výročie
STREDA 30. august féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE ZBP Helena Šromovská s rod.
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Jozef Ihnát
ŠTVRTOK 31. august féria
Spoveď 16.00 18.00 SOĽ ZBP Helena Sotáková
PIATOK 1. september féria 1. piatok 9.30 spoveď chorí
7.30 HLINNÉ Za ruženčiarov
8.30 SOĽ Za ruženčiarov
8.30 JASTRABIE Výročie posviacky chrámu za ruženčiarov
7.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 2. september féria
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová
NEDEĽA 3. september 22. nedeľa v Cezročnom období A
8.00 HLINNÉ Výr. posv. chrámu – ZBP Eva 50, Ľubomír 50 r.
9.30 SOĽ Za prvoprijímajúce deti
8.00 JASTRABIE ZBP Anna 93 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Zuzana 30 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 4. september féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Onderkovej, Sotákovej, Laginovej
UTOROK 5. september féria
17.15 HLINNÉ + Ján, Helena, Alenka, Ján
18.00 SOĽ + Renáta Lapčaková
STREDA 6. september Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Košiciach, svi
6.30 SOĽ + Anna Jačisková, Ján Baník
ŠTVRTOK 7. september Sv. Košických mučeníkov, spomienka
18.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Pavlinovej
PIATOK 8. september Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
17.00 HLINNÉ + Anna Urbanová
18.00 SOĽ ZBP František kňaz
17.00 JASTRABIE ZBP Laura 18 rokov
18.00 KOMÁRANY + z rod. Lukáčovej
SOBOTA 9. september féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Kopčovej
NEDEĽA 10. september 23. nedeľa v Cezročnom období A
8.00 HLINNÉ ZBP Michal Soták
10.30 SOĽ ZBP Katarína 20, Katarína 45, Peter 45 rokov
9.15 JASTRABIE Za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Matej, Ema