Číslo 19

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Radoslav Barna & Zuzana Zubková

Matúš Vozňák & Kristína Kulmanová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to hlási na farskom úrade.

Bodka za prázdninami. Pozývame Vás spoločne poďakovať za prázdniny priateľským posedením pri fare v nedeľu 3. 9. začiatok o 15.00 hod.

Začiatok školského roku: Veni sancte + Požehnanie aktoviek.: v piatok 8. 9. na začiatku sv. omší.

Prihlášky na 1. sv. prijímanie pre žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnenú prihlášku rodičia odovzdajú po sv. omšiach kňazovi najneskôr do 15. 9.

Úmysly apoštolátu modlitby na september: Úmysel Svätého Otca: 

Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.

Odpustová slávnosť v Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 9. – 10. 9. 2019. Program slávnosti nájdete v najbližších dňoch na plagátoch v kostoloch.

V sobotu 2. 9. budú v Obišovciach kňazské rekolekcie o 9.00 ruženec, o 10.00 sv. omša z toho dôvodu večer po sv. omši večeradlo nebude.

Farnosť Ľubotice (Ferko Voľanský) pozýva na púť do Talianska 17. -24. 9. Info na plagátoch.

Čísla účtov: Hlinné SK25 0900 0000 0052 0026 2964, Jastrabie SK81 0900 0000 0005 6015 8316 Komárany SK43 0900 0000 0051 1450 0284