Číslo 2

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 1. január SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
9.00 HLINNÉ ZBP Ján Jurov 70 rokov
10.30 SOĽ ZBP Ján, Janík
9.00 JASTRABIE ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá Jozef Veliký
10.15 KOMÁRANY za farnosť
UTOROK 2. január Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a uč. C., sp.
18.00 SOĽ + z rod. Jančo, Labaj, Žák
STREDA 3. január Najsvätejšieho mena Ježiš, ľub. spomienka
Spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Jana Babenská
18.00 SOĽ + Terézia, Michal, Michal Tirpák
ŠTVRTOK 4. január féria
Spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + Jozef Nutár
18.00 KOMÁRANY + Bartolomej
PIATOK 5. január féria 1. piatok v mesiaci 9.30 spoveď chorí
7.00 HLINNÉ za ruženčiarov
8.00 SOĽ za ruženčiarov
7.00 JASTRABIE za ruženčiarov
8.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 6. január ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
9.00 HLINNÉ ZBP Peter Kandala 40 rokov
10.30 SOĽ ZBP Pavol, Zuzana s rod.
10.15 JASTRABIE ZBP Jozef, Jozef, Pavol kňazi
9.00 KOMÁRANY ZBP pre kamenárov z Benkoviec
NEDEĽA 7. január KRST KRISTA PÁNA, sviatok
9.00 HLINNÉ ZBP Mária Raničová 85 rokov
10.30 SOĽ ZBP Milan 50 rokov
9.00 JASTRABIE + Jozef, Martin
10.15 KOMÁRANY ZBP rod. Tarkaničovej, Verešpejovej
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 8. január féria
18.00 SOĽ + z rod. Baník, Černega
UTOROK 9. január féria
17.00 HLINNÉ + Jozef Kopčák 1. výročie
18.00 SOĽ + Mária, Helena, Jozef, Jozef Macko
STREDA 10. január féria
6.30 SOĽ vlastný úmysel
ŠTVRTOK 11. január féria
17.00 JASTRABIE + Mária Stahorská
18.00 KOMÁRANY + Pavol Lapko
PIATOK 12. január féria
17.00 HLINNÉ + Štefan, Štefan
18.00 SOĽ + Marián Kurej
SOBOTA 13. január féria
18.00 SOĽ + Anna, Michal Soták
NEDEĽA 14. január 2. nedeľa v Cezročnom období B 
9.00 HLINNÉ ZBP Maroš Košár
10.30 SOĽ ZBP rod. Stankovej
9.15 JASTRABIE Za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Matej