Číslo 3

Štatistika za rok 2023:

Krsty: chlapci dievčatá spolu

Hlinné 0 1 1

Komárany 0 1 1

Rudlov 1 1 2

Soľ 10 10 20

Iné 4 1 5

Spolu 15 14 29

Pohreby: muži ženy spolu

Komárany 1 2 3

Jastrabie 1 1 2

Hlinné 3 2 5

Soľ 8 3 11

Spolu 13 8 21

Sobáše:

Hlinné 2, Soľ 7, Spolu 9

1. sv. prijímanie:

Hlinné 2 2 4

Komárany 1 1 2

Jastrabie 1 0 1

Rudlov 0 1 1

Soľ 5 3 8

Spolu 9 7 16

Prehľad financií: Náklady na farské priestory za rok 2023 boli: 25 399,8€ (rok 2022 – 14 928,83€) z toho: rekonštrukcia + vybavenie kaplánky 17 831,79. Energie + voda 3045,44€ (rok 2022 – 3016,19€) a iné opravy a drobné výdavky. Pán Boh zaplať za Vašu starosť nielen pri príspevkoch na opravu a chod farskej budovy, za pomoc pri upratovaní i brigádach na fare.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Od 18. do 25. januára je TMZJK sme pozvaní modliť sa na tento úmysel. Odpustky: Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame deti, mládež, rodičov i starých rodičov na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Zmena vyhradená. Info na internete www.hcbulls.sk rozpis ľadovej plochy