Číslo 3

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 15. január féria
18.00 SOĽ + Helena Bajcurová
UTOROK 16. január féria
17.00 HLINNÉ + Mária, Juraj Lukáč
18.00 SOĽ + Jozef, Jozef Višňovský
STREDA 17. január Sv. Antona, opáta, spomienka
6.30 SOĽ + z rod. Sotákovej, Kurejovej, Polanskej
ŠTVRTOK 18. január féria
17.00 JASTRABIE + Pavol
18.00 KOMÁRANY + Anna, Štefan Kandala
PIATOK 19. január féria
17.00 HLINNÉ ZBP Rudolf
18.00 SOĽ + Štefan Gnap 1. výročie
SOBOTA 20. január féria
18.00 SOĽ + Ján, Eva, Jozef, Júlia
NEDEĽA 21. január 3. nedeľa v Cezročnom období B – Nedeľa Božieho slova
Zbierka na kostol 8.00 SOĽ ZBP Jozef Petrík 60 rokov
9.00 HLINNÉ ZBP deti, vnúčatá pravnúčatá z rod. Značkovej
10.30 SOĽ Pre rodiny ZBP Jana
9.00 JASTRABIE ZBP Helena Hrušková s rod.
10.15 KOMÁRANY za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 22. január féria
18.00 SOĽ + Štefan Voľanský
UTOROK 23. január féria
17.00 HLINNÉ + Agnesa Raničová 1. výročie
18.00 SOĽ + z rod. Voľanskej, Kochanovej
STREDA 24. január Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
6.30 SOĽ vlastný úmysel
ŠTVRTOK 25. január Obrátenie sv. Pavla apoštola, sviatok
18.00 JASTRABIE + Mária, Dominik Stahorský
17.00 KOMÁRANY + Anna
PIATOK 26. január Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
17.00 HLINNÉ ZBP Matúš kňaz
18.00 SOĽ ZBP Jozef Ferenc 70 rokov
SOBOTA 27. január féria
18.00 SOĽ + Agnesa Raničová
NEDEĽA 28. január 4. nedeľa v Cezročnom období B 
Zbierka UPC/ACM 9.00 HLINNÉ Za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Simona Dvorjaková s rod. 30 rokov
9.15 JASTRABIE + Mária Hladová 10. výročie
8.00 KOMÁRANY ZBP Michal Hudacký s rod.