Číslo 2

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. január Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
18.00 SOĽ + Helena, + z rod Tomášovej, Sklárovej
UTOROK 4. január féria
18.00 SOĽ + Helena Virbová
STREDA 5. január féria
17.00 HLINNÉ + Štefan, Anna, Margita, Matej
18.00 SOĽ Za farnosť
18.00 KOMÁRANY + Bartolomej Monok 1. výročie
ŠTVRTOK 6. január Zjavenie Pána, slávnosť
9.15 HLINNÉ ZBP Ján Keller 90 rokov
8.00 SOĽ ZBP Ján, Renáta s rod.
10.30 SOĽ ZBP Peter, Martin
10.15 KOMÁRANY ZBP rod. Vrabcová
9.00 JASTRABIE + Jolana Novická
PIATOK 7. január féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
SOBOTA 8. január féria
17.00 HLINNÉ + Pavol, Anna
18.00 SOĽ + Pavol Jacko
18.00 KOMÁRANY + Alžbeta Koščová
NEDEĽA 9. január Krst Pána, sviatok
9.15 HLINNÉ + Vladimír
8.00 SOĽ ZBP Marta Dragoňová 60 rokov
10.30 SOĽ ZBP Anna Pačutová 20 rokov
9.00 KOMÁRANY za farnosť
10.15 JASTRABIE + Mária Capiková
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 10. január féria
18.00 SOĽ + Anna Tokarová
UTOROK 11. január féria
17.30 HLINNÉ + Jozef, Eva Hajnik, Mária Jurová
18.00 SOĽ + z rod. Pavlovej
STREDA 12. január féria
6.30 SOĽ ZBP Jozef, Pavol kňazi
ŠTVRTOK 13. január féria
17.00 JASTRABIE + z rod. Strednej
18.00 KOMÁRANY + Pavol Paľko
PIATOK 14. január féria
17.30 HLINNÉ + Štefan, Štefan Mackanič
18.00 SOĽ + Helena Bajcurová 1. výročie
SOBOTA 15. január féria
17.00 HLINNÉ + Emil, + z rod. Kocurovej
18.00 SOĽ + Ľubomír, Adriana, Zuzana, Jozef
18.00 KOMÁRANY + starí rodičia
NEDEĽA 16. január 2. nedeľa v cezročnom období C
9.15 HLINNÉ + z rod. Kalafovej, Tabakovej
8.00 SOĽ ZBP Anna Višňovská
10.30 SOĽ za farnosť
10.15 KOMÁRANY + Anna, Mária, Štefan, Bohdan Červienka
9.00 JASTRABIE + Martin, Jozef