Číslo 3

Oznamy

Dobrá novina 2021. Do pokladničiek v našich kostoloch sme prispeli sumou 1756,-€ Hlinné 481,6, Jastrabie 297,8, Komárany 461,1, Soľ 515,5. PBZ.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 21. 1. po sv. omši v Soli.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Od 18. do 25. januára sme pozvaní modliť sa za jednotu kresťanov.