Číslo 20

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. september Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + Anna Vargová pohr.
UTOROK 14. september Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
6.30 SOĽ ZBP vnúčatá Kropkové
19.00 HLINNÉ ZBP rod. Žipajová
8.00 KOMÁRANY + Ján Dupaľ, Marta Mašľanková
8.00 JASTRABIE + Katarína, Ján, Anna, Andrej
STREDA 15. september Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sl.
7.30 HLINNÉ ZBP Anna, Anna
8.30 SOĽ ZBP Miroslav Voľanský s rod.
ŠTVRTOK 16. september Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spom.
18.00 SOĽ + z rod. Pavlinovej, Banikovej
PIATOK 17. september féria
17.00 HLINNÉ + Paulina Mitaľová pohr.
18.00 SOĽ + Drahoslava Manduľaková pohr.
SOBOTA 18. september féria
z nedele 18.00 SOĽ ZBP Michal, Františka, Marianna, Radoslav
NEDEĽA 19. september 25. nedeľa v cezročnom období B
Zbierka na Rádio Lumen 9.00 HLINNÉ + Martin diakon nedožitých 40 rokov
10.30 SOĽ ZBP Mária 75 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Anna Kotriková
9.15 JASTRABIE ZBP Ján 50 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 20. september Sv. Andreja KimaTaegona, kňaza Pavla CHonga Hasanga a spoloč., muč. spomienka
18.00 SOĽ + Martin, Ján, Jozef Dlasek
UTOROK 21. september Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
17.00 HLINNÉ ZBP Matúš, Michal
18.00 SOĽ ZBP Zuzana
STREDA 22. september féria
6.30 SOĽ + z rod. Zbiňovskej, Dragulovej
ŠTVRTOK 23. september Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
18.00 KOMÁRANY + Martin Paľko
17.00 JASTRABIE + z rod. Balogovej
PIATOK 24. september féria
17.00 HLINNÉ + Júlia, Martin diakon
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
SOBOTA 25. september féria
Z nedele 15.30 HLINNÉ Sobáš s omšou
NEDEĽA 26. september 26. nedeľa v cezročnom období B

107. svetový deň migrantov a utečencov

Zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP Mária 70 rokov
9.15 SOĽ ZBP Andrej Manduľák s rod.
10.30 KOMÁRANY odpustová slávnosť

ZBP Eva, Bartolomej Mihalčin 50 rokov manž.

9.00 JASTRABIE ZBP Dominika, Lukáš novomanželia