Číslo 21

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. september féria
18.00 SOĽ ZBP Mária s rod.
UTOROK 26. september féria
17.15 HLINNÉ ZBP Matúš s rod.
18.00 SOĽ + Mária, Tomáš Pavlina
STREDA 27. september Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
6.30 SOĽ ZBP Zuzana
ŠTVRTOK 28. september féria
17.15 JASTRABIE + Anna, Anton
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY Výročie posviacky chrámu, ZBP Matej, Matúš
PIATOK 29. september Sv. Michala, Gabriela a Rafaela , archanjelov, sviatok
17.15 HLINNÉ ZBP Ján Babenský 60 rokov
17.00 SOĽ + Michal, Helena Ferenc, Juraj, Anna Kopko
18.00 KOMÁRANY ZBP Michal, Michal Hudacký
SOBOTA 30. september Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + z rod. Pavlinovej, Banikovej
NEDEĽA 1. október 26. nedeľa v Cezročnom období A
8.00 HLINNÉ ZBP rod. Kostelníková
9.15 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Petraškovej
9.00 JASTRABIE ZBP Laura
10.30 KOMÁRANY Za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 2. október Svätých anjelov strážcov, spomienka
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Júlia, Michal, Martin diakon
18.00 SOĽ + Vincent, Peter, Mária, Jozef
UTOROK 3. október féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Mária Hirčáková
18.00 KOMÁRANY + Anna Lapčáková pohrebná
STREDA 4. október Sv. Františka Assiského, spomienka
6.30 SOĽ + František, Michal Višňovský
ŠTVRTOK 5. október Výročie posvätenia farského chrámu, slávnosť
Spoveď 16.00 18.00 SOĽ + Štefan Voľanský
PIATOK 6. október féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 7. október Ružencovej Panny Márie, spomienka
Večeradlo JA 18.00 SOĽ ZBP pre vnúčatá z rod. Zuzany
NEDEĽA 8. október 27. nedeľa v Cezročnom období A
9.00 HLINNÉ + z rod. Jackanin, Kandala, Triščík, Urban
10.30 SOĽ ZBP Mária Višňovská
9.15 JASTRABIE ZBP František, Mária 50 rokov života
8.00 KOMÁRANY Za farnosť