Číslo 21

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 27. september Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
16.30 sv. spoveď 18.00 HLINNÉ + Pavlína Bezeková
18.00 SOĽ ZBP Ján, Mária 25 rokov manželstva
UTOROK 28. september féria
17.00 sv. spoveď 18.00 JASTRABIE + z rod. Klimovskej
17.00 sv. spoveď 18.00 KOMÁRANY výročie posv. chrámu, ZBP Filip Jozefov
STREDA 29. september Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
18.00 KOMÁRANY ZBP Michal, Michal Hudacký
16.00 sv. spoveď 18.00 SOĽ ZBP Michal, Anna Čečko
ŠTVRTOK 30. september Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
6.30 SOĽ + z rod. Draveckej, Demčákovej
PIATOK 1. október Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spom. 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 2. október Svätých anjelov strážcov, spomienka
Večeradlo 18.00 SOĽ ZBP Mária 50 rokov
NEDEĽA 3. október 27. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP Pavol, Agáta
10.30 SOĽ ZBP Mária Baranová 70 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Jozef Ivan 35 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP rod. Františka Velikého
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 4. október Sv. Františka Assiského, spomienka
18.00 SOĽ ZBP František, Ferko
UTOROK 5. október féria
17.30 HLINNÉ + Michal, Mária Mikloš
18.00 SOĽ výročie posvätenia chrámu, za farnosť
STREDA 6. október féria
6.30 SOĽ + Vladimír
ŠTVRTOK 7. október Ružencovej Panny Márie, spomienka
18.00 KOMÁRANY + Mária Lapková
17.30 JASTRABIE + František Kochan
PIATOK 8. október féria
17.00 HLINNÉ + Helena Kalafová
18.00 SOĽ + Jozef, Alžbeta, Alžbeta
SOBOTA 9. október féria
Z nedele 18.00 JASTRABIE ZBP Mária, Anna
NEDEĽA 10. október 28. nedeľa v cezročnom období B
9.15 HLINNÉ ZBP Anna Ivanová
10.30 SOĽ ZBP František Slivka 80 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Pavol, Peter Kostura s rod.