Číslo 23

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. október féria
sv. spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Jozef Jurov
18.00 SOĽ ZBP Michaela
UTOROK 26. október féria
sv. spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY + Michal, Anna Florko
sv. spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + sestry Mária, Anna
STREDA 27. október féria
6.30 SOĽ ZBP Jozef, Pavol kňazi
ŠTVRTOK 28. október Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
16.00 sv. spoveď 18.00 SOĽ + Štefan nedožitých 100 rokov
PIATOK 29. október féria
17.30 HLINNÉ + Ján, Júlia Pižont
18.00 SOĽ ZBP Timejka
SOBOTA 30. október féria
8.00 SOĽ + Mária Zavadová 1. výročie
NEDEĽA 31. október 31. nedeľa v cezročnom období B
zmena času 9.00 HLINNÉ ZBP Ján, Anna
10.30 SOĽ ZBP Mária Tirpáková
9.15 KOMÁRANY ZBP Emília
8.00 JASTRABIE za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 1. november Všetkých svätých, slávnosť
9.00 HLINNÉ ZBP Michal, Mária, Michal Pižont s rod.
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 KOMÁRANY za nenarodené deti
9.15 JASTRABIE za ruženčiarov
UTOROK 2. november Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
17.00 HLINNÉ + Michal, Mária Hrunený
18.00 SOĽ za všetkých zosnulých
18.00 KOMÁRANY za všetkých zosnulých
17.00 JASTRABIE + Jozef Džuka
STREDA 3. november féria
18.00 SOĽ + Anna Veseková 1. výročie
ŠTVRTOK 4. november Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
18.00 SOĽ +Anna, Juraj Kopko
PIATOK 5. november féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE + Imrich Lukčo
SOBOTA 6. november féria
Z nedele 15.00 SOĽ sobáš s omšou
NEDEĽA 7. november 32. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP Mária, Jozef Hreha 30 rokov manželstva
10.30 SOĽ ZBP Martina, Jolana, Mária, Martin
8.00 KOMÁRANY ZBP Mária 55 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Peter 30 rokov, s rod.