Číslo 24

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 8. november féria
18.00 SOĽ + Helena Goroľová pohrebná
UTOROK 9. november Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
17.30 HLINNÉ + Mária Jurová
18.00 SOĽ + Štefan Török
STREDA 10. november Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka
6.30 SOĽ + kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti
ŠTVRTOK 11. november Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
18.00 KOMÁRANY + Bartolomej, Ján Monok
17.30 JASTRABIE + Martin, Jozef Sedlák
PIATOK 12. november Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
17.30 HLINNÉ + Michal Kandala
18.00 SOĽ + Ján Kopčák pohrebná
SOBOTA 13. november féria
z nedele 18.00 SOĽ ZBP Agnesa Raničová
NEDEĽA 14. november 33. nedeľa v cezročnom období B
5. svetový deň chudobných

Dobročinná zbierka sv. Alžbety

8.00 HLINNÉ ZBP Mária Kolpaková 70 rokov
10.30 SOĽ ZBP Ján, Helena 35 rokov manželstva
9.15 KOMÁRANY ZBP Paľko, Terezka, Dominik
8.00 JASTRABIE ZBP Helena Medvecová s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 15. november féria Deň farskej poklony
18.00 SOĽ + z rod. Vargovej
UTOROK 16. november féria
17.00 HLINNÉ + Anna Urbanová
18.00 SOĽ +Anna Fedorová
STREDA 17. november Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
6.30 SOĽ + Anna, Ján, Ladislav
ŠTVRTOK 18. november féria
17.30 KOMÁRANY + Štefan Kakuta
18.00 JASTRABIE + súrodenci z rod. Strednej
PIATOK 19. november féria
17.30 HLINNÉ + Juraj Glod
18.00 SOĽ + Jozef, Anna, Michal Tirpák
SOBOTA 20. november Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice, ľub. spomienka
Z nedele 18.00 SOĽ + Jozef, + z rod. Maťašovskej
NEDEĽA 21. november KRISTA KRÁĽA, slávnosť B
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Jana 50 rokov, Jozef 40 rokov
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Mária Tarkaničová
9.15 JASTRABIE ZBP Anna Kochanová