Číslo 25

Sv. omše v režime OP max. počet na jednej sv. omši 50 ľudí.

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 22. november Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
18.00 SOĽ + Juliana Hybylová
UTOROK 23. november féria
17.30 HLINNÉ + Jozef, Helena Kalafa
18.00 SOĽ ZBP Michaela
STREDA 24. november Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločn., muč., spom.
6.30 SOĽ + Dana, Vladimír
ŠTVRTOK 25. november féria
18.00 KOMÁRANY + Anna, Andrej Červeňák
17.30 JASTRABIE + Mária Džuková
PIATOK 26. november féria
17.30 HLINNÉ + Mária Miklošová 1 výročie
18.00 SOĽ + z rod. Hrehovej, Hruškovej
SOBOTA 27. november féria
z nedele 17.00 HLINNÉ + Michal, Regina, Jozef, Tomáš
18.00 SOĽ Za farnosť
18.00 KOMÁRANY + Ján, Štefan, Eva Kostura
NEDEĽA 28. november 1. adventná nedeľa rok C
Jesenná zbierka na charitu 8.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá Emílie
9.15 HLINNÉ ZBP Patrik Keštefran
10.30 SOĽ ZBP Katarína s rod.
10.30 KOMÁRANY ZBP Anna
9.00 JASTRABIE ZBP Helena Šromovská 80 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 29. november féria
sv. spoveď od 16.00 18.00 HLINNÉ + Ondrej, Anna, Ján, Štefan
18.00 SOĽ + Ondrej kňaz
UTOROK 30. november Sv. Ondreja, apoštola, sviatok hlavného patróna
sv. spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY + Ján Matta
sv. spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + Michal Džuka
STREDA 1. december féria
6.30 SOĽ + Andrej Ganovský
ŠTVRTOK 2. december féria
sv. spoveď od 16.00 18.00 SOĽ + Peter Dopirák
PIATOK 3. december Sv. Františka Xaverského, kňaza, spom. 8. 30 spoveď chor
16.00

15.45

adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
SOBOTA 4. december féria
Z nedele 17.00 HLINNÉ + Helena, Rudolf, Danka Zbyňovský
18.00 SOĽ + Alžbeta, Andrej Manduľák
18.00 KOMÁRANY + Michal Fedor
NEDEĽA 5. december 2. adventná nedeľa rok C
8.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Čečkovej
9.15 HLINNÉ + Pavlína Mitaľová
10.30 SOĽ za farnosť Odpustová slávnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Anna Kotriková
9.15 JASTRABIE + Ján, Mária Veliký