Číslo 26

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. december Sv. Mikuláša, biskupa, patrón farnosti, slávnosť
18.00 SOĽ vlastný úmysel
UTOROK 7. december Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + Anna, Štefan Slivka
STREDA 8. december Nepoškvrnené počatie preblahosl. Panny Márie, slávnosť
18.00 SOĽ + Helena Ferencová 10 rokov
17.00 HLINNÉ + z rod. Jurovej, Juraj, Alžbeta, Štefan, Anna, Mária
18.00 KOMÁRANY + Bartolomej Monok
17.00 JASTRABIE + Anna, Juraj Kopko
ŠTVRTOK 9. december féria
18.00 SOĽ + Jolana, Pavol, Dominika, Alena
PIATOK 10. december féria
18.00 HLINNÉ + Anna, Štefan Duňa
18.00 SOĽ ZBP Anna, Matej
SOBOTA 11. december féria
7.00 SOĽ + Rudolf, Pavlína, Dušan, Jozef, Milan, Helena Kulman
NEDEĽA 12. december 3. adventná nedeľa rok C
9.00 HLINNÉ + Michal Kandala
10.30 SOĽ ZBP Juliana Hybalová 60 rokov
9.15 KOMÁRANY + Štefan Kakuta
8.00 JASTRABIE + Juraj Medvec, Ján, Júlia Hlad
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. december Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
18.00 SOĽ + Michal, Anna, Jozef, Stanislav
UTOROK 14. december Sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 HLINNÉ + Mária, Juraj Lupčo
18.00 SOĽ ZBP Ján, Janík Bubnár
STREDA 15. december féria
18.00 SOĽ + z rod. Tirpákovej, Mackovej
ŠTVRTOK 16. december féria
18.00 KOMÁRANY + Pavol Lapko
18.00 JASTRABIE + Mária Siváková pohrebná
PIATOK 17. december féria
18.00 HLINNÉ + Ján Soták 10 rokov
18.00 SOĽ + Anna, Anna, Michal Manduľak
SOBOTA 18. december féria
7.00 SOĽ + z rod. Petrovej, Ján Kundra
NEDEĽA 19. december 4. adventná nedeľa rok C
9.00 HLINNÉ + Jozef Gnap
10.30 SOĽ ZBP Helena s rod.
8.00 KOMÁRANY + Alžbete, Štefan Bak
9.15 JASTRABIE + František Kochan 1. výročie