Číslo 27

Oznamy

Spovedanie chorých pred Vianocami (okrem prvopiatkových). Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať pred sviatkami sviatosť zmierenia nahláste ich do 22. 12. telefonicky na farské čísla. Spovedať budeme v stredu 23. 12. dopoludnia.

Spovedanie 20. – 23. 12. pol hodinu pred sv. omšami aj po sv. omšiach. V iných časoch nás kontaktujte telefonicky. Nespoliehajte sa nato, že sa vyspovedáte 24. alebo 25. pred omšou.

Na sviatok Sv. rodiny v nedeľu 26. 12. – bude pri sv. omšiach pre manželov možnosť obnoviť si manželské sľuby. Prosíme manželov nech pri sv. omši sú vedľa seba, aby si pri obnove sľubov mohli podať ruky.

Vyslovujeme veľkú vďaku za spoluprácu všetkým, ktorí sa počas celého roka podieľali na živote našej farnosti. Nech Vám náš milostivý Pán hojne odmení Vašu námahu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám preukázali akékoľvek dobrodenie za našu službu vo farnosti.

Zbierka na charitu – prispieť môžete do 26. decembra v kostoloch (kurátorom) alebo do 31. decembra vkladom na účet charity SK86 5600 0000 0093 3043 3002 variabilný symbol 667, aj načítaním QR kódu (plagáty sú na nástenkách v kostoloch) v mobilnej aplikácii.

Dobrá novina 2021. Prispieť budete môcť do pripravených krabičiek počas vianočných sviatkov.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Odpustky na konci roka a na začiatku nového roka. Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý s v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime v posledný deň občianskeho roka, čiže 31. decembra, aby sa tak poďakoval za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka.

Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu, ktorý s v kostole alebo kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, a to v prvý deň občianskeho roka čiže 1. januára preto, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka.

Milostiplné sviatky

Kristovho narodenia a požehnaný nový rok

želajú

vaši kňazi