Číslo 4

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 13. 2. po sv. omši v Soli.

Sviatosť pomazania chorých:

Pri svätých omšiach 10. 2. (štvrtok) v Komáranoch a Jastrabí, 11. 2. (piatok) v Hlinnom a Soli budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Pomazanie je sviatosť a tak ju máme prijímať v stave milosti.

– pred pomazaní chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia (nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na ďakovnú púť do Ríma za návštevu pápeža Františka na Slovensku.

Uskutoční sa na prelome apríla a mája 2022. V programe bude aj audiencia pre slovenských pútnikov so Svätým Otcom vo Vatikáne (30. apríla 2022) aj spoločná svätá omša v Bazilike sv. Petra.

Na púť je možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, ktorá chystá zájazdy lietadlom alebo autobusom v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel.

Ak máte záujem zúčastniť sa púte a bude dostatočný záujem zorganizujeme ju v rámci našej farnosti.