Číslo 4

Oznamy

Sviatosť pomazania chorých: 9. 2. Komárany a Jastrabie a 10. 2. Hlinné a Soľ: pri svätých omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti. – pred pomazaní chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia (nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame deti, mládež, rodičov i starých rodičov na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Info na internete www.hcbulls.sk rozpis ľadovej plochy

V nedeľu 12. februára navštívi našu farnosť František Voľanský, farár v Ľuboticiach s prosbou o zbierku na stavbu fary.

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pozýva mladých na: Volejbalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy – v sobotu 4.3.2023 v Športovej hale HA Prešove.Súťažiť sa bude len v jednej vekovej zmiešanej kategórii chlapci a dievčatá od 15 do 30 rokov: Program: 8:00 – registrácia v Športovej hale Hotelovej akad. Okružná 3054/18); 9:00 – otvorenie turnaja;       12:00 – 13:00 – obed v reštaurácii Floriánka (ul. Baštová 32); 16:00 – vyhodnotenie a záver turnaja. Hosť turnaja: Martin Sopko st., volejbalista a bývalý reprezentant SR.

Poďakovanie z farnosti Slivník: „Milí veriaci, dovoľte mi, aby som vám vo svojom mene aj v mene veriacich našej farnosti poďakoval za kúpu oblátok, ktorou ste podporili opravu kostola v našej farnosti. Naším poďakovaním za vašu ochotu, bude za Vašu farnosť, za Vás a Vaše rodiny odslúžená sv. omša v nedeľu 5. 2. 2023 v Slivníku.“ PaedDr. Matúš Bašista, farár

Poďakovanie z CSŠ vo Vranove: „…rovnaká vďaka patrí aj všetkým dobrodincom, ktorí sa rozhodli naše úsilie odmeniť aj finančným príspevkom (zakúpením perníkov), čo vo Vašom prípade predstavuje sumu 100,55 €.“ Kolektív zamestnancov, rodičov a žiakov Cirkevnej spojenej školy vo VT.

Úmysly apoštolátu modlitby na február: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdznejších. Úmysel našich biskupov: Aby chorí vo svojom utrpení dokázali pocítiť Kristovu prítomnosť.