Číslo 4

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 30. január féria
Spoveď od 16.00 18.00 SOĽ + Štefan Gnap pohrebná
UTOROK 31. január Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Agnesa Raničová pohrebná
18.00 SOĽ + Štefan Voľanský pohrebná
STREDA 1. február féria
6.30 SOĽ ZBP Júlia s rod.
ŠTVRTOK 2. február Obetovanie Pána, sviatok Požehnanie hromničných sviec
17.00 HLINNÉ ZBP Erika, Jozef s rod.
18.00 SOĽ ZBP Anton, Peter, Viktor
Spoveď od 16.00 17.00 JASTRABIE + Mária Hladová
Spoveď po omši 18.00 KOMÁRANY + z rod. Hudackej, Marcinovej
PIATOK 3. február féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

Od 16.00 spoveď

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 4. február féria
Večeradlo S 18.00 SOĽ + Michal Tarkanič
NEDEĽA 5. február 5. nedeľa v cezročnom období A
9.15 HLINNÉ ZBP Petra Jurová 40 rokov
10.30 SOĽ ZBP Ružena 80 rokov
9.00 JASTRABIE + z rod. Dzivákovej, Michal, Anna, Mária
10.15 KOMÁRANY Za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. február Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18.00 SOĽ + Ján
UTOROK 7. február féria
17.00 HLINNÉ ZBP Agáta, Jozef s rodinami
18.00 SOĽ + Jolana, Pavol, František, Šarlota
STREDA 8. február féria
6.30 SOĽ + z rod. Jančo, Baran
ŠTVRTOK 9. február féria
Sv. pomazania chorých 18.00 JASTRABIE + Ladislav Veliký 1. výročie
17.00 KOMÁRANY + z rod. Lapkovej, Červeňákovej
PIATOK 10. február Sv. Školastiky, panny, spomienka
Sv. pomazania chorých 17.00 HLINNÉ ZBP Mária 18 rokov
18.00 SOĽ ZBP Jana, Anna, Antónia s rodinami
SOBOTA 11. február Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub. spom
31. svetový deň chorých 18.00 SOĽ Za kňazské a rehoľné povolania
NEDEĽA 12. február 6. nedeľa v cezročnom období A
9.15 HLINNÉ ZBP Anna Mackaničová
10.30 SOĽ ZBP Oľga, Jozef 50 rokov manželstva
10.15 JASTRABIE ZBP Peter s rod.
9.00 KOMÁRANY ZBP Marek, Mária s rod.