Číslo 5

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 14. február féria
18.00 SOĽ + Anna, Andrej Kebleš, Lenka Petrová
UTOROK 15. február féria
17.30 HLINNÉ ZBP Timejka
18.00 SOĽ + Jozef, Anna Halas, Mária Kalafová
STREDA 16. február féria
18.00 SOĽ + Anna Boberová, Jozef, Kristína Vinkler
ŠTVRTOK 17. február féria
17.00 KOMÁRANY + Bartolomej Monok
18.00 JASTRABIE + Mária Hladová
PIATOK 18. február féria
17.30 HLINNÉ ZBP Mária Kalafová
18.00 SOĽ ZBP Anna, Michaela
SOBOTA 19. február féria
18.00 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 20. február 7. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Anna Kalafová 80 rokov
10.30 SOĽ ZBP novomanželov Halasových
9.00 KOMÁRANY ZBP Gabriel, Martin
10.15 JASTRABIE ZBP Peter Bačišin 70 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 21. február féria
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
UTOROK 22. február Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
17.00 HLINNÉ ZBP Jozef Kandala s rod.
18.00 SOĽ
STREDA 23. február Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Matej, Daniela
ŠTVRTOK 24. február féria
17.00 JASTRABIE + Juraj Medvec, Ján, Júlia Hlad
18.00 KOMÁRANY + Anna Červienková 1. výročie
PIATOK 25. február féria
17.00 HLINNÉ + Júlia Pavlová 10. výročie
18.00 SOĽ + Anna Kopková 1. výročie
SOBOTA 26. február féria
18.00 SOĽ ZBP Mária Dvorská
NEDEĽA 27. február 8. nedeľa v cezročnom období C
9.00 HLINNÉ ZBP Anton, Anna
10.30 SOĽ za farnosť
10.15 KOMÁRANY ZBP Mária
9.00 JASTRABIE ZBP Jakub 30 rokov