Číslo 6

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 28. február féria
spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Mária, Anna, Štefan Jurov
18.00 SOĽ + Božena Gnapová
UTOROK 1. marec féria
spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY + Anna, Štefan Kandala
spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE ZBP Anna Kochanová
STREDA 2. marec Popolcová streda
pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 17.00 HLINNÉ ZBP rod. Drabik
18.15 SOĽ ZBP Ján
18.00 KOMÁRANY za pokoj v rodine
17.00 JASTRABIE + Michal Džuka z
ŠTVRTOK 3. marec féria
spoveď od 16.30 18.00 SOĽ + Juraj, Mária, Anton, Terézia
PIATOK 4. marec féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

16.00

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
SOBOTA 5. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Anna Vojteková s rod.
NEDEĽA 6. marec 1. pôstna nedeľa C
Zbierka na charitu 9.00 HLINNÉ ZBP Jozef, Jana, Matúš
10.30 SOĽ ZBP kňaz Juraj 60 rokov
9.00 KOMÁRANY ZBP rod. Bakovej
10.15 JASTRABIE ZBP Alena Veliká 50 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 7. marec féria
18.00 SOĽ + Andrej Tirpák
UTOROK 8. marec féria
17.00 HLINNÉ ZBP Dagmar Babenská
18.00 SOĽ ZBP Terézia, Dominika
STREDA 9. marec féria
18.00 SOĽ + Jarmila Fečová 1. výročie
ŠTVRTOK 10. marec féria
17.00 JASTRABIE + súrodenci – F. Veliký
18.00 KOMÁRANY + Štefan Mudroň
PIATOK 11. marec féria
17.00 HLINNÉ ZBP Mária Terpaková
18.00 SOĽ + Helena Goroľová
SOBOTA 12. marec féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Onderko, Lagin
NEDEĽA 13. marec 2. pôstna nedeľa C
9.00 HLINNÉ ZBP Anna 70 rokov
10.30 SOĽ ZBP Jana, Jozef, Vladimír, Peter
10.15 KOMÁRANY ZBP Marek, Mária
9.00 JASTRABIE ZBP Marek 40 rokov