Číslo 7

Oznamy

Stretnutie birmovancov bude v piatok 25. 3. po sv. omši v Soli.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny na území SR. Drahá sestra, drahý brat v Kristovi, kvôli ozbrojenému konfliktu na Ukrajine ľudia utekajúci pred hrôzami vojny prichádzajú aj na územie Slovenska. Katolícka cirkev na Slovensku chce byť pripravená poskytnúť im pomoc, tak ako nás učí evanjelium Ježiša Krista. Preto si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie pripraveného dotazníka, aby sme zmapovali naše kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom, dajte nám o nej vedieť, aby sme pomoc mohli koordinovať. Vaše registrácie bude centrálne spracovávať sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Maltézskou pomocou Slovensko. Ich pracovníci vás budú kontaktovať. Vopred vám ďakujeme za váš čas a ochotu pomôcť našim bratom a sestrám v núdzi. Mons. Jozef Haľko, Predseda Rady KBS pre migrantov a utečencov. ww.tkkbs.sk/showpage.php ?name=reg_utecenci

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. marca bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.

Od 27. 2. je znova možnosť korčuľo-vania každú nedeľu od 18.00 do 19.00 HC Bulls aréna Vranov. Vstupné 1,-€

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Ak prispejete na občianske združenie Pro nobis skopírujte si tlačivo doručte ho na daňový úrad a kópiu odovzdajte farárovi alebo kaplánovi. Tlačivo nájdete na stránke farnosti Čemerné. Vopred Pán Boh zaplať.