Číslo 6

Oznamy

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame deti, mládež, rodičov i starých rodičov na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Info na internete www.hcbulls.sk rozpis ľadovej plochy

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty Zborov – Bardejov, Vás pozýva dňa: 24.3.2023, čo je dva týždne pred Veľkým Piatkom, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich zastaveniach. Tohto roku sa uskutoční v našom okrese už po šiesty krát. Registrácia sa začína už 22.februára na Popolcovú Stredu. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie, nájdete na facebook stránke: Extrémna Krížová Cesta – Slovensko a na webovej stránke: www.ekc.sk Pre tých menej zdatných, je pripravená hneď na druhý deň, v sobotu 25. marca o 14:00, krátka trasa krížovej cesty, okolo Zborovského hradu. Pre túto kratšiu krížovú cestu, ktorá bude moderovaná, nie potrebná registrácia.

Študijné programy otvárané na TF KU v akademickom roku 2023/2024 

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2023/2024 bude poskytovať vzdelávanie:  – v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca s  kvalifikáciou: odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia; odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi; odborní pracovníci verejnej správy; asistent sociálnej práce; odborný pracovník verejnej správy); učiteľstvo predmetu náboženská́ výchova s kvalifikáciou: asistent učiteľa, pedagóg voľného času, katechéta,

– v magisterských študijných programoch (katolícka teológia; sociálna práca s  kvalifikáciou: odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia; odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi; odborní pracovníci verejnej správy; asistent sociálnej práce; odborný pracovník verejnej správy); učiteľstvo predmetu náboženská výchova s kvalifikáciou: asistent učiteľa, pedagóg voľného času, katechéta,

– v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia; charitatívna a misijná práca).

Dekanát TF KU