Číslo 6

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 27. február féria
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Michal, Anna
18.00 SOĽ + Anna Hrunená
UTOROK 28. február féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + z rod. Bačišinovej, Sukovskej
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Ján, Žofia Kopčák
STREDA 1. marec féria
6.30 SOĽ + Štefan, Peter, Mária
ŠTVRTOK 2. marec féria
Spoveď 16.30 18.00 SOĽ ZBP Jana Gavaľová
PIATOK 3. marec féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 4. marec féria
Večeradlo KO 18.00 KOMÁRANY Za farnosť
NEDEĽA 5. marec 2. pôstna nedeľa A
8.00 HLINNÉ ZBP rod. Beňovej, Pižontovej
10.30 SOĽ ZBP Jozef, Anna Pavlinová
9.15 JASTRABIE ZBP Ján, Martin
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 6. marec féria
18.00 SOĽ + Ján 1. výročie
UTOROK 7. marec féria
17.00 HLINNÉ + Štefan Duňa
18.00 SOĽ ZBP Terézia Tirpáková
STREDA 8. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Mária
ŠTVRTOK 9. marec féria
17.00 JASTRABIE + František, súrodenci a rodičia
18.00 KOMÁRANY + Ján Ivan 1. výročie
PIATOK 10. marec féria
17.00 HLINNÉ + Michal, Mária Mikoš
18.00 SOĽ ZBP Natália Manduľáková 20 rokov
SOBOTA 11. marec féria
18.00 SOĽ ZBP František, Emília Kopko
NEDEĽA 12. marec 3. pôstna nedeľa A
9.15 HLINNÉ ZBP Štefan, Radoslava s rod.
10.30 SOĽ ZBP Dominika Tirpáková 30 rokov
10.15 JASTRABIE ZBP Jozef Veliký 65 rokov
9.00 KOMÁRANY ZBP Ingrid, Alexandra