Číslo 8

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 1. apríl veľkonočná oktáva
Po sv. omšiach požehnanie vozidiel a iných dopravných prostriedkov. 9.00 HLINNÉ + Mária, Ján, Ján Duňa
10.30 SOĽ ZBP Katarína s rod.
9.00 JASTRABIE + rodičov z rod. Velikej, Strednej
10.15 KOMÁRANY ZBP Ján, Anna, Michal, Mária
UTOROK 2. apríl veľkonočná oktáva
18.00 SOĽ + Anna, Ján, Mária, Tomáš
STREDA 3. apríl veľkonočná oktáva
18.00 SOĽ + z rod. Voľanskej, Tokárovej
ŠTVRTOK 4. apríl veľkonočná oktáva
18.00 SOĽ + Anna, Mária, Ján Bober, Pavol Gazda
PIATOK 5. apríl veľkonočná oktáva 1. piatok 8.30 spoveď chorí
17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 JASTRABIE za ruženčiarov
18.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 6. apríl veľkonočná oktáva večeradlo HL
Deň farskej poklony 18.00 SOĽ + Ján Kropko
NEDEĽA 7. apríl 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva B
9.00 HLINNÉ ZBP Matúš, Michal, Michal s rod.
10.30 SOĽ ZBP Stanislav s rod.
9.00 JASTRABIE ZBP Apolónia 80 rokov
10.15 KOMÁRANY ZBP Marek, Mária s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. marec Pondelok Svätého týždňa
17.00 HLINNÉ + Jozef Jurov nedožitých 80 rokov
18.00 SOĽ + Juraj Tomáš pohrebná
UTOROK 26. marec Utorok Svätého týždňa
18.00 JASTRABIE ZBP Mária
17.00 KOMÁRANY + Zuzana,Ján, Jozef, Ján
STREDA 27. marec Streda Svätého týždňa
6.30 SOĽ ZBP František
ŠTVRTOK 28. marec Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)
17.30 HLINNÉ + Mikuláš Gajdoš
18.30 SOĽ ZBP Dominika s rod.
17.30 JASTRABIE ZBP Marta Veliká
18.30 KOMÁRANY ZBP rod. Babinskej
PIATOK 29. marec Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)
8.30

10.00

Krížová cesta

10.00

9.00

15.00 HLINNÉ
17.00 SOĽ
15.00 JASTRABIE
17.00 KOMÁRANY
SOBOTA 30. marec Svätá sobota (Biela sobota)
Veľkonočná vigília 18.30 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 31. marec Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B
9.00 HLINNÉ ZBP Jozef Mihál 80 rokov
10.30 SOĽ ZBP Jozef Demčák
10.15 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá z rod. Kochanovej
9.00 KOMÁRANY ZBP Eva, Peter, Maxim