Číslo 8

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 1. jún Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, spomienka
Sv. spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Jozef, Mária Mikloš
18.00 SOĽ ZBP Michal Ferenc
UTOROK 2. jún féria
Sv. spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + Mária Pastulová
Sv. spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY ZBP Veronika
STREDA 3. jún Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov, spomienka
6.30 SOĽ + Adriana
ŠTVRTOK 4. jún Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Sv. spoveď od 16.30 18.00 SOĽ ZBP Peter kňaz
PIATOK 5. jún Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
16.00

15.45

Adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 6. jún féria
Večeradlo HL 8.00 SOĽ + Milan
NEDEĽA 7. jún Najsvätejšej Trojice, slávnosť
8.00 HLINNÉ ZBP Jozef, Helena
9.15 SOĽ ZBP Anna Pavlinová 60 rokov
10.30 JASTRABIE Odpustová slávnosť, Anna 90 rokov
9.00 KOMÁRANY ZBP Ján, Mária Tarkanič 60 rokov manželstva
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. máj féria
18.00 SOĽ + Michal Hardoň pohr.
UTOROK 26. máj Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
17.00 HLINNÉ + Ján Pavlov
18.00 SOĽ + Martin Bilý pohr.
STREDA 27. máj féria
6.30 SOĽ Za farnosť
ŠTVRTOK 28. máj féria
17.00 JASTRABIE ZBP Tomáš, Tamarka
18.00 KOMÁRANY ZBP Michal Hudacký 60 rokov
PIATOK 29. máj féria
17.00 HLINNÉ + Štefan Hardoň
18.00 SOĽ + Andrej, Alžbeta, Anna Manduľak
SOBOTA 30. máj féria
8.00 SOĽ + Jozef Gnap
Z nedele 18.00 JASTRABIE ZBP Anna, Martin
NEDEĽA 31. máj Zoslanie Ducha Svätého
9.00 HLINNÉ ZBP František, Mária 33 rokov manželstva
10.30 SOĽ ZBP Ján Voľanský s rod.
9.00 KOMÁRANY ZBP Jozef 60 rokov