Číslo 8

1. sväté prijímanie bude – po dohode s rodičmi – v našej farnosti 28. júna. Samozrejme k tomuto dátumu je ešte dlhá cesta. Chceme poprosiť všetky deti, nie len pripravujúce sa na stretnutie s Ježišom v eucharistii, ale aj všetkých Vás o zintenzívnenie modlitieb za odvrátenie koronavírusu, aby mohli deti prijať Pána Ježiša riadnym spôsobom a tešiť sa spolu so svojimi rodinami z tohto veľkého daru.

Modlitba sv. ruženca pred sv. omšou:

Keďže opatrenia v súvislosti s epidémiou sa postupne uvoľňujú prosíme o znovuzavedenie spoločnej modlitby sv. ruženca pred sv. omšami. Samozrejme chceme osloviť zvlášť mladších členov ružencových spoločenstiev o túto modlitbu, nakoľko starším sa s rúškom ťažšie hovorí a opatrenia stále odporúčajú starším byť opatrnými. Navrhujeme začať pol hodinu pred sv. omšou modlitbu sv. ruženca plus modlitbu na úmysel Sv. Otca.