Číslo 8

D Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 29. marec féria
18.00 SOĽ Vlastný úmysel
SOĽ Za duše v očistci
UTOROK 30. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Helena, Ján s rod.
KOMÁRANY + Martin Paľko
STREDA 31. marec féria
18.00 JASTRABIE + Mária Džuková
HLINNÉ + Jarmila Fedorňaková
ŠTVRTOK 1. apríl ZELENÝ ŠTVRTOK
18.00 SOĽ Vlastný úmysel
PIATOK 2. apríl VEĽKÝ PIATOK Prísny pôst
Kostoly budú otvorené 9.00 – 12.00 pre súkr. krížovú cestu 15.00 SOĽ
SOBOTA 3. apríl BIELA SOBOTA Kostoly otvorené od 9.00 do (podľa dohody)
Veľkonočná vigília 19.00 SOĽ Vlastný úmysel
NEDEĽA 4. apríl VEĽONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania B
9.00 HLINNÉ ZBP mladomanželov Mackaničových
10.30 SOĽ ZBP rod. Polanskej
8.00 JASTRABIE Za farnosť
9.15 KOMÁRANY ZBP Jozef, Monika
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 5. apríl Veľkonočný pondelok
18.00 SOĽ Za našich kňazov
SOĽ Vlastný úmysel
UTOROK 6. apríl Veľkonočný utorok
18.00 HLINNÉ + z rod. Babenskej, Bezekovej
SOĽ Vlastný úmysel
STREDA 7. apríl Veľkonočná streda
18.00 SOĽ + z rod. Soták, Ivan
KOMÁRANY + Mária Lukáčová
ŠTVRTOK 8. apríl Veľkonočný štvrtok
18.00 SOĽ + Adriana, Ľubomír, Zuzana, Jozef
JASTRABIE + Štefan, Števko Ritoch
PIATOK 9. apríl Veľkonočný piatok
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
HLINNÉ Za ruženčiarov
SOBOTA 10. apríl Veľkonočná sobota
8.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
KOMÁRANY Za ruženčiarov
NEDEĽA 11. apríl 2. VEĽONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Božieho milosrdenstva B
9.00 HLINNÉ ZBP Iveta, Miroslav 30 rokov manželstva
10.30 SOĽ Za farnosť
9.15 JASTRABIE ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá z rod. Stahorskej
8.00 KOMÁRANY ZBP Marián, Martina