Číslo 8

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 3. 4. po sv. omši v Soli.

Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

Pôstna krabička 2022. Slovenská katolícka charita ponúka v rámci pôstu zapojiť sa do tejto jej aktivity a tým podporiť charitatívne práce na africkom kontinente. Info na plagátoch, obálky s krabičkami a materiálmi sú v kostoloch.

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou:

Soľ – sobota 9. 4. od 16.00 – kým budú ľudia.

Hlinné – pondelok 11. 4. od 16.00 do sv. omše,

Komárany – streda 13. 4. od 16.00 do sv. omše,

Jastrabie – streda 13. 4. od 17.00 do sv. omše,

Vranov – bazilika – nedeľa 10. 4. od 15.00 do 17.30 hod.

Spovedanie chorých pred Veľkou nocou. Ak máte doma chorých (okrem prvopiatkových), ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia nahláste ich do 10. 4. v sakristiách. Spovedať chorých budeme v stredu 13. 4. dopoludnia.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Ak prispejete na občianske združenie Pro nobis skopírujte si tlačivo doručte ho na daňový úrad a kópiu odovzdajte farárovi alebo kaplánovi. Tlačivo nájdete na stránke farnosti Čemerné. Vopred Pán Boh zaplať.