Číslo 8

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 28. marec féria
16.30 sv. spoveď 18.00 HLINNÉ + z rod Palpaš, Mikloš
18.00 SOĽ + Ján pohrebná
UTOROK 29. marec féria
16.00 sv. spoveď 18.00 KOMÁRANY + Ján Ivan pohrebná
17.00 sv. spoveď 18.00 JASTRABIE + Mária Džuková
STREDA 30. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Jozef Demčák
ŠTVRTOK 31. marec féria
16.30 sv. spoveď 18.00 SOĽ + Michal Hardoň (203)
PIATOK 1. apríl féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
SOBOTA 2. apríl féria
18.00 SOĽ + Ján Kopčák
NEDEĽA 3. apríl 5. pôstna nedeľa C
Zbierka pre Ukrajinu 9.00 HLINNÉ ZBP rod. Mackanič, Drabik
10.30 SOĽ ZBP Michal, Lucia, Anchel, Lukáš
9.00 KOMÁRANY za farnosť
10.15 JASTRABIE ZBP Milan Valčo
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 4. apríl féria
17.30 HLINNÉ + Božena Gnapová
18.00 SOĽ + Ján, Mária Baran
UTOROK 5. apríl féria
17.30 KOMÁRANY + Mária, Ján Hudacký
18.00 JASTRABIE + Martin, Jozef
STREDA 6. apríl féria
6.30 SOĽ + Drahoslava Manduľaková
ŠTVRTOK 7. apríl féria
6.30 SOĽ + Jozef Dragoň, Anna, Juraj Hybala
PIATOK 8. apríl féria
6.30 SOĽ + z rod Onderko, Kurej
SOBOTA 9. apríl féria
18.00 SOĽ + Michal, Helena, Michal, Anna Ferenc
NEDEĽA 10. apríl Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa C
9.00 HLINNÉ za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Miroslav s rod.
10.30 KOMÁRANY ZBP Mária, Anna
9.00 JASTRABIE ZBP František Veliký s rod.