Číslo 8

Oznamy

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou:

Soľ – so 1. 4. od 16.00 – kým budú ľudia.

Hlinné – po 3. 4. od 16.00 do sv. omše,

Komárany – ut 4. 4. od 16.00 do sv. omše,

Jastrabie – ut 4. 4. od 17.00 do sv. omše,

Vranov – bazilika – nedeľa 2. 4. od 15.00 do 17.30 hod.

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami. Prosíme kontaktujte nás telefonicky, aby sme si aj my vedeli zariadiť čas.

Spovedanie chorých pred Veľkou nocou. Ak máte doma chorých (k prvopiatovým pôjdeme automaticky), ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou nahláste ich do 2. 4. v sakristiách. Spovedať chorých budeme v stredu 5. 4. dopoludnia.

Zelený štvrtok – omša svätenia olejov v Košickej katedrále s arcibiskupom o 9.30 hod.

Biela sobota Vystavenie Sviatosti Oltárnej Soľ 8.00; Hlinné 8.30; Jastrabie 8.00; Komárany 8.30

Požehnanie veľkonočných jedál:

Biela sobota: Rudlov – 15.30 hod. pri Dome nádeje; Hlinné – 16.00 hod.

Soľ – 16.30 hod. Komárany – 16.00 hod.

Jastrabie – 16.30 hod.

Zmena programu vyhradená.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Formulár nájdete vzadu alebo na stránke rkcemerne.sk v sekcii na stiahnutie. Kópiu tlačiva (2%), ktoré odovzdáte na Daňovom úrade (potvrdenie od zamestnávateľa aj tlačivo na 2% !!!), potom doručte na farský úrad, aby sme vedeli preukázať v Čemernom. Ďakujeme všetkým darcom.

Farská púť do Lúrd a Fatimy 13.-21.9. Info na plagátoch. Ak máte záujem kontaktujte čo najskôr p. farára.

Úmysly apoštolátu modlitby na apríl: Všeobecný: Za kultúru nenásilia. Modlime sa, aby prevládala kultúra pokoja a nenásilia, aby štáty a ich občania čoraz menej siahali po zbraniach. Úmysel KBS: Aby sme o nádeji a radosti vzkriesenia dokázali svedčiť v spoločnosti.