Číslo 9

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 15. jún féria
18.00 HLINNÉ + Ján, Alžbeta
18.00 SOĽ + Alžbeta, Jozef, Alžbeta
UTOROK 16. jún féria
18.00 JASTRABIE + Štefan Ritoch 1. výročie
18.00 KOMÁRANY + Štefan, Alžbeta Bak
STREDA 17. jún féria
6.30 SOĽ ZBP Anna
ŠTVRTOK 18. jún féria
18.00 SOĽ + Helena, Anna, Michal Ferenc
PIATOK 19. jún Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
18.30 HLINNÉ ZBP rod. Strednej
17.00 SOĽ ZBP Maťko, Jakubko a ich rodičia
17.00 JASTRABIE + Anton, Anna
18.15 KOMÁRANY ZBP Anna 80 rokov
SOBOTA 20. jún Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
7.30 SOĽ + Anna, Ján Fečo
Z nedele 18.00 JASTRABIE + Martin diakon, Štefan, Helena
NEDEĽA 21. jún 12. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na kostol 10.30 HLINNÉ Odpustová slávnosť, za farnosť
9.00 SOĽ ZBP Jaroslava Tirpáková 50 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Eva 70 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 8. jún féria
18.00 SOĽ + Mária Miľová 1. výročie
UTOROK 9. jún féria
17.00 HLINNÉ + Juraj, Mária Keller
18.00 SOĽ + Anna, Ján Frajter
STREDA 10. jún féria
ŠTVRTOK 11. jún Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť
Prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ ZBP Jozef Krivák s rod.
18.30 SOĽ ZBP Jozef s rod., Miroslav s rod.
17.00 JASTRABIE ZBP Peter Medvec s rod.
18.30 KOMÁRANY ZBP Róbert kňaz
PIATOK 12. jún féria
17.00 HLINNÉ + Mária, Ján Digoň
18.00 SOĽ + Jozef Maťašovský
SOBOTA 13. jún féria
7.30 SOĽ + Štefan, Peter, Mária
NEDEĽA 14. jún 11. nedeľa v cezročnom období A
9.00 HLINNÉ ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá z rod. Značkovej
10.30 SOĽ ZBP Mária Voľanská 70 rokov
9.00 JASTRABIE Za farnosť
10.15 KOMÁRANY ZBP rod. Šimáková