Číslo 9

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 11. apríl féria
16.30 sv. spoveď 18.00 HLINNÉ ZBP Agáta
18.00 SOĽ + Anna, Alžbeta, Andrej Manduľak
UTOROK 12. apríl féria
18.00 SOĽ + z rod. Hrunenej, Voľanskej
STREDA 13. apríl féria
16.00 sv. spoveď 18.00 KOMÁRANY + Margita, Jozef
17.00 sv. spoveď 18.00 JASTRABIE + z rod. Demetrovej
ŠTVRTOK 14. apríl Štvrtok Pánovej večere
17.30 HLINNÉ ZBP Mária Raničová
18.30 SOĽ ZBP Ján, Mária 50 rokov manželstva
17.30 JASTRABIE ZBP Jozef Veliký ml. s rod.
18.30 KOMÁRANY vlastný úmysel
PIATOK 15. apríl Piatok utrpenia Pána – Veľký piatok
9.00

10.00

Krížová cesta

9.00

10.00

15.00 HLINNÉ
17.00 SOĽ
15.00 JASTRABIE
17.00 KOMÁRANY
SOBOTA 16. apríl Svätá sobota – Biela sobota
Veľkonočná vigília 19.30 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 17. apríl Veľkonočná nedeľa C
9.00 HLINNÉ ZBP Jozef, Amália 40 rokov života
10.30 SOĽ ZBP Jozef, Pavol kňazi
9.00 KOMÁRANY ZBP Milena
10.15 JASTRABIE ZBP František Mikloš 60 rokov života
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 18. apríl Veľkonočný pondelok
Po sv. omšiach požehnanie vozidiel a iných dopravných prostriedkov. 8.00 HLINNÉ ZBP rod. Žipajová
9.30 SOĽ ZBP Valér, Dominika, Veronika, Dávid, Ján
8.00 JASTRABIE ZBP rod. Tomkovej, Mihalcovej
9.15 KOMÁRANY ZBP Jaroslav, Zuzana a súrodenci
UTOROK 19. apríl Veľkonočný utorok
18.00 SOĽ + z rod. Nutárovej
STREDA 20. apríl Veľkonočná streda
17.30 JASTRABIE + súrodenci M. Veliká – Stredná
18.00 KOMÁRANY + z rod. Lukáč, Kostura
ŠTVRTOK 21. apríl Veľkonočný štvrtok
18.00 SOĽ + Agnesa, Ján Krajník
PIATOK 22. apríl Veľkonočný piatok
17.30 HLINNÉ ZBP Lenka Terpáková
18.00 SOĽ + Stanislav, Ján
SOBOTA 23. apríl Veľkonočná sobota
18.00 SOĽ ZBP Mária s rod. 80 rokov
NEDEĽA 24. apríl 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva C
9.00 HLINNÉ ZBP Michal Kotuľák 77 rokov
10.30 SOĽ za farnosť
10.30 KOMÁRANY ZBP Michal, Anna, Dominik
9.00 JASTRABIE ZBP Jozef, Monika