Liturgia v domácnosti – Trstenský

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020 (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) „Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte…

Viac

Vysluhovanie sv. zmierenia

Dôležité – oznam o vysluhovaní sv. zmierenia sv. prijímaní Na základe novej inštrukcie o. arcibiskupa Bernarda Bobera dávame do pozornosti veriacim…

Viac

Inštrukcie na Veľkú noc

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19 „Animat me exemplum multorum“ Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov,…

Viac

Prerušenie sv. omší

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020) Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! V súvislosti s prísnymi…

Viac