Vysluhovanie sv. zmierenia

Dôležité – oznam o vysluhovaní sv. zmierenia sv. prijímaní Na základe novej inštrukcie o. arcibiskupa Bernarda Bobera dávame do pozornosti veriacim…

Viac

Inštrukcie na Veľkú noc

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19 „Animat me exemplum multorum“ Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov,…

Viac

Prerušenie sv. omší

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020) Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! V súvislosti s prísnymi…

Viac

Číslo 5

Oznamy pre 5 číslo infolistu. Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00…

Viac

Číslo 4

Oznamy pre 4. číslo infolistu. Pozývame Vás na farský karneval pre deti a rodičov v sobotu 22. 2. o 16.00…

Viac